Priser

Afregning sker ved månedsafslutning. Har alligevel ubetalte regninger ved månedens udløb, sender vi regningen til dig på mail eller post via Melin hvor regningen skal betales i banken.

Behandling med henvisning – Speciale 51

Ydelser
 Fuldt honorar
 Patientandel
 Sygesikringandel
 Første konsultation
 464,39
 281,88
 182,51
 Normal behandling
 295,27
 179,23
 116,04
 Holdtræning / kort behandling
 196,85
 119,49
 77,36
 Opfølgende træning
 98,43
 59,75
 38,68
 Udeblivelse
 295,27
 295,27
 0

Sygesikring Danmark
Er du medlem af Sygesikring Danmark får du yderligere tilskud til behandling, dette svarer til 50 % af patientandelen. Husk at oplyse i receptionen at du er medlem så indberetter vi tilskuddet så snart regningen er betalt, og du vil senere modtage din godtgørelse fra Sygesikring Danmark.

Behandling uden henvisning fra lægen
Du kan også få behandling selvom du ikke har en henvisning fra lægen. Her betaler du selv det fulde honorar, evt. tilskud fra Sygesikring Danmark svarer til tilskuddet ved behandling med henvisning.

Helbredstillæg/medicinkort
Er du blevet bevilget helbredstillæg fra din kommune, får du yderligere tilskud til din behandling. Dette betyder at du kan få refunderet en procentdel af din egen andel af regningen (dette svarer ofte til 85% af din egen andel). Du skal selv betale det fulde beløb på klinikken, hvorefter du ved kommunens borgerservice kan få refunderet din procentvise bevilling.

Sundhedsforsikring
Vi har behandlingssamarbejde med de fleste forsikringsselskaber. Dette betyder, at hvis du er bevilget behandling fra dit forsikringsselskab skal du medbringe bevillingen ved første konsultation, så kan vi registrere forsikringsselskabet som betaler (de fleste forsikringsselskaber kræver henvisning fra læge). Du skal huske at være opmærksom på hvornår de bevilligede behandlinger er opbrugt.

Andre ydelser

Ydelser i forbindelse med behandling

Pris/kr.

Tapening

50

Akupunktur

50

Ydelser træningscenter

Pris/kr.

10 turskort

300

Månedskort

250

3 Månedskort

650

Årskort

2000

Pensionist årskort

1500

Enkelt træning

35

Ydelser kostvejledning

Pris/kr.

Opstartssamtale med kropsanalyse/vejning med kostvejledning (ca. 1 time)

695

1x opfølgende vejning med kostvejledning (ca. 30 min.)

350

5 x opfølgende vejning med kostvejledning

1500

10 x opfølgende vejning med kostvejledning

2600

Kropsanalyse/vejning

Pris/kr.

1 x kropsanalyse/vejning

150

5 x kropsanalyse/vejning

625

10 x kropsanalyse/vejning

1000

12 ugers slankehold (Værdi: 4495,- kr. )

3200

Produkter

Pris/kr.

Elastik per meter

40

Foam roller D9: L100

250

Kinesiotape 1 rulle a 5 meter

85

Send en besked
Ring os op